Thư viện ảnh xưa
Souphanouvong

Hoàng thân Souphanouvong (phiên âm: Xu-pha-nu-vông, 13/7/1909 – 9/1/1995), cùng với hoàng thân cùng cha khác mẹ Souvanna Phouma và hoàng thân Boun Oum của Champasak, là một trong “Ba hoàng thân” đại diện cho 3 phái chính trị riêng rẽ ở Lào: cộng sản (thân Việt Nam), trung lập và bảo hoàng (thân Mỹ). Ông là chủ tịch Lào từ tháng 12 năm 1975 đến tháng 8 năm 1991.

 

TAG
Các chuyên đề khác