Thư viện ảnh xưa
Thành Thái

Vua Thành Thái (14/3/1879 – 20/3/1954) tên húy là Nguyễn Phúc Bửu Lân, con thứ 7 của vua Dục Đức và bà Từ Minh Hoàng hậu (Phan Thị Điểu). Vua lên ngôi ngày 1/2/1889 khi chỉ mới 10 tuổi. Vua Thành Thái là người có tư tưởng tiến bộ và chống Pháp, nên đã bị buộc thoái vị sau 19 năm ở ngôi. Ông bị đưa đi an trí ở Vũng Tàu, rồi đày ở đảo Réunion (Châu Phi, 1916). Năm 1947, ông trở về Sài Gòn sinh sống, hưởng thọ 77 tuổi. Vua Thành Thái có 45 người con (19 trai, 26 gái).

TAG
Các chuyên đề khác