Thư viện ảnh xưa
Victor Hugo

Victor Hugo (26/2/1802 tại Besançon – 22/5/1885 tại Paris), là một nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch thuộc chủ nghĩa lãng mạn nổi tiếng của Pháp. Ông cũng đồng thời là một nhà chính trị, một trí thức dấn thân tiêu biểu của thế kỷ XIX.

TAG
Các chuyên đề khác